Onderhoudsproject

De Asbestverwijderaar heeft recent een mooi project opgeleverd (Onderhoudsproject Schimmelpenninck te Rotterdam).

Door SW Vastgoedverbetering zijn wij geselecteerd om het project in teamverband uit te voeren.

In de afgelopen zes maanden hebben we niet alleen asbesthoudende beplating aan de buitengevels verwijderd maar ook vensterbanken binnen de woningen terwijl de bewoners gewoon thuis konden blijven.