Chroom-6

De werkzaamheden voor het verwijderen van chroom-VI houdende coatings zullen worden uitgevoerd conform de Arbeidsomstandighedenregeling en conform publicatie “Beheersregime Chroom-6 RWS, RVB en ProRail, versie 1”.
De Asbestverwijderaar B.V. maakt exclusief gebruik van de innovatieve losweek methode waarbij de verf wordt losgeweekt van de ondergrond. Hiervoor worden toepassing specifieke producten en technieken ingezet. Om de kwaliteit van de techniek te waarborgen worden deze uitgevoerd door daartoe bevoegde product specialisten.

Doelstelling

Het doel van de uitvoering is om de vooraf bepaalde delen of objecten te ontdoen van de bestaande coating. De mate van verwijdering van de coating wordt bepaald door het type pasta wat wordt toegepast en de inweektijd die hierbij in acht wordt genomen. De bepaling van het type pasta en de inweektijd wordt in overleg met de opdrachtgever bepaalt. Om dit te bepalen zal er een proefplaatsing worden uitgevoerd waarna een type pasta en de inweektijd door ons zal worden geadviseerd. Wanneer dit advies in acht wordt genomen zal het eindresultaat de uiteindelijke wens tot volledige verwijdering van de coating het meest benaderen. Omdat er vooraf geen bepaling van de samenstelling van de bestaande coating mogelijk is kan er niet worden gegarandeerd dat overal op het te behandelen vlak het gewenste resultaat zal worden bereikt. Het eindresultaat is mede afhankelijk van externe factoren waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen.
Alle werkzaamheden worden conform de huidige wet- en regelgeving uitgevoerd.

Na beëindiging van het werk zal het werkgebied dusdanig worden gereinigd dat deze te betreden is zonder gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen die zijn voorgeschreven voor het bewerken van Chroom-VI houdende coatings. Om dit vast te stellen zal er een eindcontrole plaatsvinden. Bij een positief resultaat van de eindcontrole zal er een vrijgave worden afgegeven. Rapportage hiervan zal worden verstrekt aan de opdrachtgever.

Offerte aanvraag

Bent u geïnteresseerd in een asbestinventarisatie door De Asbestverwijderaar?
Dan kunt u een offerte aanvragen.