Calamiteiten

Razendsnelle service bij calamiteiten. De Asbestverwijderaar heeft zich sinds dit jaar uitgebreidt en kan meer service bieden bij calamiteitsdiensten. Het gaat hierbij om de volgende materialen:

  • Kraan
  • Bouwhekken voor een groot gebied
  • Waterkanon
  • Lichtmasten
  • Generator
  • Asbestsanering-units

Razendsnelle service bij calamiteiten.