Vastgoed

De Asbestverwijderaar heeft een uitgebreide ervaring in de vastgoedsector, waarbij saneringsbegeleiding heeft plaatsgevonden van flats, appartementen, huizen en gebouwen voor diverse opdrachtgevers (V&D, Alliantie, rochdale, Gall & Gall, Hema, Woonbron, etc).

In de sanering van dergelijke objecten is veiligheid en voorlichting van groot belang voor het op een zo goed mogelijke wijze uitvoeren van de opdracht. Voorlichting heeft een grote rol gespeeld in het verleden, teneinde de vanzelfsprekende ongerustheid bij bewoners zo veel mogelijk weg te nemen. In de uitvoering van de sanering zal hier rekening mee worden gehouden door de overlast voor bewoners en omwonenden zo laag mogelijk te houden en zoveel mogelijk te werken met afgeschermde werkplekken.

De Asbestverwijderaar BV beschikt over de kennis en ervaring om woningcorporaties op alle niveaus te ondersteunen bij asbestprojecten. Bijvoorbeeld bij calamiteiten, bij mutaties – waarbij wij ervoor zorgen dat leegstand zo beperkt mogelijk blijft.

Offerte aanvraag

Heeft u het vermoeden of weet u inmiddels zeker dat u werkzaamheden heeft waarbij asbest een rol speelt?
Neem dan contact met ons op.