Uw partner voor het totaalpakket

De Asbestverwijderaar BV is uw partner als het gaat om een totaalpakket. Met haar ketenpartners verzorgen wij uw sloop-en of renovatieproject inclusief herstelwerken van het begin tot het eind. Van het coördineren van asbestinventarisaties, het regelen van alle wettelijke documentatie en contacten met het bevoegd gezag tot en met het realiseren van beoogde eindresultaat neemt de Asbestverwijderaar alle stappen voor haar rekening. Dat alles transparant en tegen verrassend acceptabele tarieven. Onderstaand voorbeeld betreft het inventariseren, saneren en aanbrengen nieuwe dakleien